Đào tạo  
Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018

 Các đơn vị triển khai thông tin về chương trinh học bổng này tới các cán bộ trong đơn vị mình.

Vui lòng download file đính kèm.

Văn bản đính kèm:
20180301hoc bong.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Lớp tập huấn Phòng chống thiên tai năm 2017 (04/01/2018)
 Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh (04/12/2017)
 Hội thảo Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2017 (17/08/2017)
 Chương trình học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ của Viện công nghệ Châu Á (31/05/2017)
 Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tham gia Khóa tập huấn, đào tạo về Google Earth Engine (23/11/2016)