Bộ sưu tập  
Điểm mới áp dụng trong đấu thầu từ 01/01/2018

 

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT (TT03), kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung… phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. TT03 cũng quy định, việc “đạt kỳ thi sát hạch do Bộ KH&ĐT tổ chức” là 1 trong 5 điều kiện cần để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Các thông tin liên quan đến kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được đăng tải công khai trên trang web: http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Thông tin thêm về các kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu - đơn vị chuẩn bị tổ chức kỳ thi này cho biết, thí sinh được đánh giá đạt kỳ thi sát hạch khi tham dự đủ hai môn thi viết, thi trắc nghiệm với số điểm tối thiểu của từng môn thi đạt 70% tổng số điểm của môn thi đó.

Theo quy định, thời gian dự kiến tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kèm theo đề cương ôn thi được thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày thi dự kiến tối thiểu 30 ngày. Hiện các thông tin này đã được đăng tải đầy đủ trên Hệ thống.

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi kết quả sát hạch được phê duyệt, Hội đồng thi sẽ công bố kết quả sát hạch của thí sinh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 
 
Các bài liên quan
 Một số điểm mới tại Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) (01/08/2017)
 Năm 2017 chưa thay đổi tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư (06/07/2017)
 Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị (24/05/2017)
 Chính thức ban hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ (25/04/2017)
 Cải cách nâng chuẩn từ chính các Hội đồng chức danh Giáo sư (08/02/2017)