Thông tin KHCN  
Kiểm tra định kỳ đề tài cấp nhà nước KC08/16-20: Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm

Ngày 04/5/2018, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, Hội đồng kiểm tra đánh giá định kỳ đề tài KHCN cấp Viện đã tiến hành kiểm tra định kỳ và kiểm tra nội bộ sản phẩm đề tài cấp nhà nước KC08/16-20 “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm”. Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 10/2016 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên và Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển phối hợp chủ trì.

Tham dự có TS. Đặng Đình Đoan – Chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong hội đồng và các cán bộ thuộc nhóm nghiên cứu.

Tại buổi kiểm tra, ThS. Nguyễn Văn Lực – Thư ký đề tài thay mặt ban chủ nhiệm báo cáo nội dung chính của đề tài và tiến độ thực hiện năm 2017 cũng như kế hoạch triển khai năm 2018. Sau một năm thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện xong các nội dung:  

-         Nội dung 1: Điều tra, thu thập các tài liệu về: dân sinh, kinh tế, xã hội, hiện trạng các ngầm tràn ở khu vực miền Trung.

-         Nội dung 2: Xây dựng bộ tiêu chí xác định mức độ nguy hiểm của các ngầm tràn.

-         Nội dung 3: Nghiên cứu, đánh giá rủi ro ngập lũ các ngầm tràn, cụm ngầm tràn có thể gây rủi ro cao.

-         Nội dung 4: Đánh giá mức độ nguy hiểm và thực trạng cảnh báo của các ngầm tràn khu vực miền Trung; Xây dựng cơ sở dữ liệu các ngầm tràn

-         Đang thực hiện Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất hệ thống cảnh báo sớm và phương thức truyền tin cho chính quyền địa phương và cộng đồng có liên quan.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã xem xét, góp ý các hồ sơ, sản phẩm của đề tài để Ban chủ nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh. Đề tài cơ bản đã thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Sản phẩm đầy đủ số lượng, chủng loại và khối lượng của các sản phẩm của đề tài theo hợp đồng đến hết năm 2017.

Năm 2018 đề tài sẽ tiếp tục triển khai nội dung 5 và một phần Nội dung 6. Khối lượng công việc rất lớn, bởi vậy nhóm nghiên cứu cần chủ động phối hợp với các chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Một số hỉnh ảnh tại buổi họp:

 

 

 

 
 
Các bài liên quan
 Kiểm tra định kỳ đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp phát triển công trình thủy lợi nhỏ gắn với tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Tây Nguyên nhằm ứng phó với hạn hán (07/05/2018)
 Kiểm tra định kỳ đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" (24/07/2017)
 Nghiệm thu đề tài: “Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk” (25/04/2017)
 Họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài cấp Thành phố (27/05/2016)
 FORECASTING THE EROSIONAL TREND OF THE NORTHERN SHORELINE OF LY SON ISLAND (QUANG NGAI, VIETNAM) DUE TO CLIMATE CHANGE AND SEA-LEVEL RISE (21/09/2015)