Đào tạo  
Đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Malaysia năm 2018

Viện nhận được công văn số 4518/BNN-TCCB ngày 13/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc  cử ứng viên tham gia đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Malaysia năm 2018.  Viện đề nghị các đơn vị có nhu cầu thông báo rộng rãi cho các cán bộ được biết. Căn cứ vào đối tượng và nội dung của mỗi khóa học, đề nghị đơn vị chọn cử các ứng viên phù hợp tham dự. Công văn cử cán bộ tham gia dự tuyển kèm theo thông tin tóm tắt của các ứng viên (họ tên, chức vụ/đơn vị công tác, đăng ký trình độ đào tạo, chuyên ngành học, số điện thoại liên hệ) và hồ sơ cá nhân gửi về Viện (qua Phòng Tổng hợp trước ngày 19/6/2018 để hoàn tất các thủ tục tiếp theo. Học viên tự nộp hồ sơ trực tiếp theo yêu cầu.

Văn bản đính kèm:
7894.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018 (21/03/2018)
 Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018 (06/03/2018)
 Lớp tập huấn Phòng chống thiên tai năm 2017 (04/01/2018)
 Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh (04/12/2017)
 Hội thảo Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2017 (17/08/2017)