Thông báo  
Tuyển dụng viên chức năm 2018

 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu của Viện

1. Số lượng, chức danh cần tuyển: 05  Viên chức ngạch Nghiên cứu viên

2.Yêu cầu

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế thủy lợi, kỹ thuật công trình thủy lợi, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Có  trình  độ  ngoại  ngữ tương đương bậc  2  (A2)  trở  lên  theo  quy  định  tại  Thông   số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 ca Bộ Giáo dục Đào to ban nh khung ng lc ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn k ng sử dụng công nghệ thông tin bản theo quy định tại Thông số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy đnh Chuẩn k năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  - Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 - Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn được quan có thm quyền chứng thực. Trường hp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giy chng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận

- Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

5. Dự kiến thời gian xét tuyển: 14/12/2018

6. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 29/11 /2018

7. Hồ sơ gửi về: Phòng Tổng hợp - Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên. (Địa chỉ: 132 Đống Đa, Hải Châu – Đà Nẵng)

8.ĐT liên hệ : 0236.3537076 , Email:vienkhtlmttn@gmail.com

(Lưu ý: Nếu không trúng tuyển hồ sơ không được hoàn lại)

 

 
 
Các bài liên quan
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NĂM 2017) (06/11/2017)
 Thông báo số 735/TB-VKHTLVN ngày 18 tháng 9 năm 2017 Về ý kết luận của Giám đốc Viện KHTLVN tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (20/09/2017)
 Thông báo số 136/TB-VKHTLVN ngày 03/3 Về Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (16/03/2017)
 Quyết định số 2322/QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (28/12/2016)
 Thông báo số 6606/BNN-VP ngày 05/08/2016 Về việc giới thiệu chữ ký ông Nguyễn Văn Tỉnh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi (12/08/2016)