Dự báo nguồn nước  
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 16/11/2018 đến ngày 22/11/2018.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi “Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, năm 2018"  Tuần từ ngày 16/11/2018 đến ngày 22/11/2018.

Quý cơ quan và các anh chị vui lòng download file đính kèm.

Văn bản đính kèm:
05 Ban tin DBNN va KHSDN LV Vu Gia - Thu Bon tuan tu ngay 16 den 22 thang 11-2018.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng từ ngày 09/11/2018 đến ngày 15/11/2018 (12/11/2018)
 Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng từ ngày 02/11/2018 đến ngày 08/11/2018 (06/11/2018)
 Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, năm 2018", từ ngày 26/10/2018 đến ngày 01/11/2018. (26/10/2018)
 Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, năm 2018 (05/10/2018)
 Bản tin dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng từ ngày 21/09/2018 đến 27/09/2018 (25/09/2018)