Tin trong nước & quốc tế  
Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vẫn thiếu nước

Dù khu vực miền Trung đã có mưa cục bộ, song các hồ chứa ở lưu vực Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam, Đà Nẵng) vẫn thiếu nước. Nếu không có các giải pháp để sử dụng nước tiết kiệm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

 

12-01-54_img_0677
Hồ chứa nước Phú Ninh có dung tích thiết kế lớn nhất lưu vực Vu Gia – Thu Bồn mới chỉ tích nước gần 45%

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, lượng mưa tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đến thời điểm hiện tại trung bình mới chỉ đạt 410mm thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm (TBNN). Trong khi đó lượng mưa tích lũy tại các trạm phân bố tương đối đều theo vùng và khu vực miền núi cao hơn so với khu vực đồng bằng. Một số trạm miền núi như: Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước lượng mưa lũy tích bằng 38 - 52% so với TBNN. Một số trạm đồng bằng như Đà Nẵng, Cẩm Lệ, Ái Nghĩa, Câu Lâu... lượng mưa lũy tích bằng 31 - 37% so với TBNN. Riêng trạm Tam Kỳ có lượng mưa lũy tích bằng khoảng 44% so với TBNN.

Do mưa ít nên lượng nước trong các hồ đập đều đạt rất thấp, tính đến thời điểm này tổng lượng nước trong 17 hồ chứa của lưu vực Vu Gia – Thu Bồn mới chỉ đạt 195,8 triệu m3/423,46 triệu m3 tức là mới đạt 46,24% so với thiết kế. Trong đó, hồ Việt An có dung tích hữu ích 20,1 triệu m3 nhưng hiện lượng nước mới đạt 13,24%, hồ Vĩnh Trinh có dung tích hữu ích 19,7 triệu m3 nhưng mới đạt 17,7%, hồ Đồng Tiển có dung tích hữu ích 6,8 triệu m3 mới đạt 18,24%.

Riêng hồ chưa nước Phú Ninh có dung tích hữu ích lớn nhất lưu vực với 273,7 triệu m3, cũng mới chỉ đạt 44,58%. Sau gần 40 năm kể từ khi tích nước, đây là lần đầu tiên hồ bị khô cạn nghiêm trọng. Thời điểm này các năm trước hồ đã tích đầy nước và phải tiến hành xả lũ nhưng năm nay vẫn trơ đáy.

Hồ thủy lợi tích trữ được lượng nước thấp nhưng các hồ thủy điện tham gia cấp nước cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn cũng không khá hơn. So với cùng kỳ thì dung tích hữu ích hiện tại của các hồ thủy điện đều ở mức rất thấp, chỉ đạt 6,76% dung tích hữu ích thiết kế, thấp hơn rất nhiều so với TBNN. Hiện tại mực nước hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2 cao hơn mực nước chết khoảng từ 1 - 5m, riêng mực nước hồ Đak Mi 4 thấp hơn mực nước chết khoảng 0,6m.

Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, trong qua do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn có mưa, lượng mưa trung bình từ 30 – 60mm, do vậy các hồ chứa thủy lợi sẽ được bổ sung thêm nguồn nước tích trữ. 17 hồ chứa sẽ đạt 298,4 triệu m3, đạt tỷ lệ 58,57% so với dung tích thiết kế.

Theo kế hoạch sản xuất thì tổng nhu cầu nước đến cuối vụ ĐX 2018 - 2019 của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là 246,38 triệu m3. Từ dự báo nguồn nước đến ngày 30/4/2019 và kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy 17 công trình đáp ứng đủ nước tưới cho 18.715,22ha lúa trong vụ ĐX tới, đạt 100% diện tích theo kế hoạch.

Tuy nhiên do mưa ít hơn mọi năm nên lượng nước cung cấp cho nước ngầm và nước mặt được dự báo sẽ thấp hơn mức TBNN. Như vậy, đối với vùng SXNN không sử dụng nước từ các công trình thủy lợi thì hạn hán vụ ĐX được dự báo có khả năng xảy ra.

Từ thực tế này Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã đề nghị chính quyền địa phương trong lưu vực sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả trong vụ ĐX 2018- 2019 để đảm bảo nguồn nước cho vụ HT 2019. Đối với vùng SXNN nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi có khả năng xảy ra hạn hán ngay từ đầu vụ cần tích trữ nước, tưới tiết kiệm, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng...

"Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đang trong các tháng mùa mưa lũ, vì vậy đề nghị các địa phương, cơ quan quản lý vận hành công trình thủy lợi cần cập nhật diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo để có kế hoạch tích trữ nước phục vụ SX và phương án vận hành đảm bảo an toàn công trình”, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo.

Theo nongnghiep.vn

 
 
Các bài liên quan
 Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21 (26/07/2018)
 Tìm giải pháp ứng phó hạn hán (04/07/2018)
 Chuyển phí sang giá là “trái tim” của Luật Thủy lợi (03/07/2018)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (08/01/2018)
 Các nhiệm vụ nghiên cứu được tuyển chọn của Chương trình KC.08/16-20 đã bám sát mục tiêu và nội dung đề ra (18/12/2017)