Dự báo chất lượng nước HTTL An Trạch  
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 12/4 đến 18/04/2019

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi "Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch", từ 12/4- 18/4/2019.

Quý cơ quan và các anh chị vui lòng download file đính kèm

Văn bản đính kèm:
AN TRACH - 12.4 - 18.4.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 28/3 đến 04/04/2019 (29/03/2019)
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 22/3 đến 29/3/2019 (21/03/2019)