Dự báo chất lượng nước HTTL An Trạch  
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 04/7đến 09/07/2019

Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên kính gửi báo cáo giám sát chất lượng nước HTTL An Trạch.

Quý cơ quan và anh/chị download file đính kèm

Văn bản đính kèm:
KY 21 - AN TRACH -04.7 09.7.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 28/6 đến 03/07/2019 (01/07/2019)
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 20/6 đến 26/06/2019 (22/06/2019)
 Thường xuyên theo dõi chất lượng nước để bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch (17/06/2019)
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 06/6 đến 13/06/2019 (07/06/2019)
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 23/5 đến 30/05/2019 (27/05/2019)