Dự báo nguồn nước  
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 26/09/2019 đến ngày 02/10/2019.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi “Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, năm 2019"  Tuần từ ngày 26/09/2019 đến ngày 02/10/2019.  

Quý cơ quan và các anh chị vui lòng download file đính kèm.

Văn bản đính kèm:
42a Ban tin DBNN va KHSDN LV Vu Gia - Thu Bon tuan tu ngay 26.09 den 02.10 nam 2019.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 19/09/2019 đến ngày 25/09/2019. (20/09/2019)
 Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 12/09/2019 đến ngày 18/09/2019. (16/09/2019)
 Bản tin Dự báo nguồn nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 05/09/2019 đến ngày 11/09/2019. (09/09/2019)
 Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 22/08/2019 đến ngày 28/08/2019. (22/08/2019)
 Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, từ ngày 15/08/2019 đến ngày 21/08/2019. (15/08/2019)