Đào tạo  
Thông tin học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên nhận được công văn số 8861/BNN-TCCB  về việc cử ứng viên tham gia dự tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung)
Viện đề nghị các đơn vị trực thuộc có nhu cầu thông báo rộng rãi cho cán bộ được biết và gửi công văn cử cán bộ tham gia dự tuyển kèm theo hồ sơ cá nhân về Viện (qua Phòng Tổng hợp  trước ngày 11/12/2019)./.
(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)
Vùng tệp đính kèm

 

Văn bản đính kèm:
8861.BNN-TCCB.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019 (04/03/2019)
 Đào tạo, tập huấn tưới tiết kiệm nước năm 2018 (12/12/2018)
 Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Anh năm 2019 (08/10/2018)
 Đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018 (21/03/2018)
 Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018 (06/03/2018)