Đề tài nghiên cứu  
Bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ”

         Sáng ngày 04/01/2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ” do TS. Hoàng Ngọc Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 09 thành viên do GS.TS Dương Thanh Lượng làm  Chủ tịch Hội đồng.

         Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Hoàng Ngọc Tuấn đã báo cáo tóm tắt về quá trình và kết quả nghiên cứu của Đề tài.

         Vùng duyên hải Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh/TPhố trực thuộc Trung ương, từ TP Đà Nẵng đến Bình Thuận, đây là các tỉnh, thành có biển. Diện tích tự nhiên gần 44,4 nghìn Km2, dân số gần 9 triệu người.Với những đặc trưng thuận lợi về điều kiện tự nhiên và KTXH, khu vực Nam Trung Bộ có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển NTTS, đang rất được Nhà nước rất quan tâm và đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Nuôi trồng thủy sản tại QĐ số 332/QĐ-TTg. Để đạt hiệu quả cao trong NTTS thì cần phải đầu tư hệ thống CSHT đặc biệt là Giải pháp cấp nước mặn chủ động. Tuy nhiên các công trình cấp nước mặn hiện nay chưa đáp ứng được mục tiêu cấp nước với lưu lượng lớn, ổn định cũng như đảm bảo chất lượng; do có những tồn tại, hạn chế như: Giải pháp lấy nước không hợp lý; Kết cấu công trình không hợp lý, không đảm bảo chống chịu được tác động như sóng, gió, bồi lấp, gẫy hoặc vỡ đường ống,…:Chất lượng nguồn nước cấp không đảm bảo do lấy nước gần bờ bị ô nhiễm bởi chính nguồn nước được thải ra từ các khu ao nuôi.

          Hiện nay có rất ít nghiên cứu về giải pháp cấp nước mặn phục vụ NTTS đặc biệt là nghiên cứu về giải pháp công trình cấp nước biển. Các nghiên cứu chỉ giải quyết một số vấn đề nhất định; chưa xem xét giải pháp lấy nước chủ động (đảm bảo lưu lượng, chất lượng nước), yếu tố đặc trưng của từng vùng để đề xuất giải pháp phù hợp;… nên chưa giải quyết được các vấn đề tồn tại nêu trên.

           Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ” là rất cần thiết và cấp bách.

             Kết quả nghiên cứu các giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ NTTS vùng ven biển Nam Trung Bộ có ý nghĩa khoa học và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, phát triển ngành nuôi trồng Thủy sản. Nội dung của Đề tài đã giải quyết được các vấn đề sau :

1. Đánh giá được thực trạng các giải pháp cấp nước mặn phục vụ NTTS vùng ven biển Nam Trung Bộ.

2. Kết quả thu thập, điều tra khảo sát, phân tích dữ liệu về địa hình bờ, địa chất, hải văn (sóng, thủy triều, bùn cát, ...) và đặc điểm quy mô, loại hình sản xuất đề tài đã phân chia được các vùng đặc trưng

3.  Đã đề xuất được các giải pháp cấp nước mặn chủ động phục vụ NTTS phù hợp với các vùng đặc trưng, loại hình sản xuất và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

4. Đề xuất được hình thức công trình Xả nước thải đảm bảo điều kiện về môi trường cho các khu ao nuôi

5. Đề xuất được bộ thiết kế mẫu công trình cấp nước biển phục vụ NTTS phù hợp với các điều kiện cụ thể của vùng Nam Trung Bộ

6. Ứng dụng thử nghiệm thành công 02 công trình mẫu cấp nước mặn chủ động và đảm bảo chất lượng phục vụ NTTS vùng Nam Trung Bộ, trong đó 01 mô hình nuôi theo quy mô tập trung (>03ha) và 01 mô hình nuôi theo hộ gia đình (<01ha)

            7.  Đã biên tập được 01 Sổ tay Hướng dẫn khảo sát, thiết kế, thi công trạm bơm cấp nước mặn phục vụ NTTS cho từng vùng đặc trưng khu vực Nam Trung Bộ

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Ngọc Tuấn trình bày những nội dung khái quát, tóm tắt kết quả chính và những đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét đánh giá rất tích cực về kết quả nghiên cứu mà đề tài đạt được như sau:

       - Đề tài có tính cấp thiết, xử lý được những vấn đề vướng mắc và khó khăn tại địa phương trong vấn đề cấp nước mặn sạch và chủ động phục vụ nuôi trồng thủy sản

       - Đề tài đạt tính khoa học cao, nội dung đề tài trình bày logic, rõ ràng và khoa học, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu hợp lý  và các sản phẩm nội dung đầy đủ theo đề cương, hợp đồng.

         - Đề tài có tính nhân rộng và có thể áp dụng rộng rãi tại nhiều địa phương của khu vực Nam Trung Bộ.

        - Các thành viên Hội đồng khuyến nghị Ban chủ nhiệm đề tài phổ biến kết quả nghiên cứu hơn nữa thông qua các xuất bản phẩm chuyên ngành như sách chuyên khảo phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, thi công vận hành và phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy hiện nay

         Hội đồng đã công tâm, nghiêm túc đánh giá nhận xét về Báo cáo tổng kết và các sản phẩm của đề tài, 08/08 thành viên Hội đồng đều đánh giá cao những cố gắng của nhóm nghiên cứu, kết quả của đề tài đạt yêu cầu về chuyên môn và khả năng ứng dụng thực tiễn tại địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

GS.TS Dương Thanh Lượng - Chủ tịch Hội đồng nhận xét đề tài

 

ThS. Phạm Viết Tích , Giám đốc Sở KH và Công nghệ Quảng Nam - Ủy viên Hội đồng nhận xét đề tài

 

TS. Nguyễn Đình Hậu - Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành khoa học kỹ thuật phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

 
 
Các bài liên quan
 Nghiệm thu đề tài: Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk (17/12/2019)
 Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" (11/01/2019)
 Kiểm tra định kỳ (lần thứ nhất) Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ (20/06/2017)
 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KC.09.15/11-15 (24/11/2015)
 Hội thảo đề tài thuộc Chương trình KC.09.15/11-15 (22/09/2015)