Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 6

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị  Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du tuần 6 ngày 18.6    

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm 
Văn bản đính kèm:
6.BANTIN_TUAN 6_18.6.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 5 (16/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 4 (05/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 3 (29/05/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 2 (29/05/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 1 (29/05/2020)