Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 8

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị  Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du tuần 8 ngày 02.7 và Bản tin Giám sát chất lượng nước tháng 6 hồ Tả Trạch và khu vực hạ du   

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm
Văn bản đính kèm:
2.BANTIN_THANG 6.pdf
8.BANTIN_TUAN 8_02.7.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 7 (25/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 6 (18/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 5 (16/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 4 (05/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 3 (29/05/2020)