Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  
TCVN 8213 : 2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới tiêu
Văn bản đính kèm:
8002282132009ba(1).pdf
 
 
Các bài liên quan
 QCVN 04-05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế (10/12/2013)
 14 TCN 23-2002 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông (10/12/2013)