Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  
TCVN 8214 : 2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện
Văn bản đính kèm:
8002482142009ba.pdf
 
 
Các bài liên quan
 TCVN 8213 : 2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới tiêu (11/12/2013)
 QCVN 04-05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế (10/12/2013)
 14 TCN 23-2002 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông (10/12/2013)