Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  
Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam

STT

Tên sách/Tài liệu

Ký hiệu

Năm XB

Nơi XB

 

I.Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam công trình thủy lợi và hệ thống công trình thủy lợi -Tập 1.

1

Công trình thủy lợi – Đập đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén.

TCVN 8297 : 2009

2010

Viện TCCLVN

2

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép.

TCVN 8298 : 2009

2010

Viện TCCLVN

3

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép.

TCVN 8299 : 2009

2010

Viện TCCLVN

4

Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao.

TCVN 8300 : 2009

2010

Viện TCCLVN

5

Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu.

TCVN 8301 : 2009

2010

Viện TCCLVN

6

Quy hoạch phát triển thủy lợi - Quy định chủ yếu về thiết kế.                

TCVN 8302 : 2009

2010

Viện TCCLVN

7

Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông.

TCVN 8303 : 2009

2010

Viện TCCLVN

8

Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi.

TCVN 8304 : 2009

2010

Viện TCCLVN

9

Công trình thủy lợi – Kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu.

TCVN 8305 : 2009

2010

Viện TCCLVN

10

Công trình thủy lợi – Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước.

TCVN 8306 : 2009

2010

Viện TCCLVN

11

Hệ thống công trình thủy lợi – Mạng lưới lấy mẫu chất lượng.              

TCVN 8367 : 2010

2010

Viện TCCLVN

II. Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 2.

1

Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

TCVN 8213 : 2009

2010

Viện TCCLVN

2

Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện

TCVN 8214 : 2009

2010

Viện TCCLVN

3

Công trình thủy lợi – Các qui định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình dầu mối.

TCVN 8215 : 2009

2010

Viện TCCLVN

4

Thiết kế đập đầm nén

TCVN 8216 : 2009

2010

Viện TCCLVN

5

Đất xây dựng công trình thủy lợi – Phân loại

TCVN 8217 : 2009

2010

Viện TCCLVN

6

Bê tông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8218 : 2009

2010

Viện TCCLVN

7

Hỗn hợp bê tông thủy công và bê tông thủy công – Phương pháp thử.

TCVN 8219 : 2009

2010

Viện TCCLVN

8

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ dày danh định

TCVN 8220 : 2009

2010

Viện TCCLVN

9

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích.

TCVN 8221 : 2009

2010

Viện TCCLVN

10

Vải địa kỹ thuật – Qui định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê.

TCVN 8222 : 2009

2010

Viện TCCLVN

11

Công trình thủy lợi – Các qui định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh.

TCVN 8223 : 2009

2010

Viện TCCLVN

12

Công trình thủy lợi – Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mật bằng địa hình.

TCVN 8224 : 2009

2010

Viện TCCLVN

13

Công trình thủy lợi – Các qui định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình.

TCVN 8225 : 2009

2010

Viện TCCLVN

14

Công trình thủy lợi – Các qui định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình độ địa hình các tỷ lệ 1/200 đến 1/5000

TCVN 8226 : 2009

2010

Viện TCCLVN

15

Mối gây hại công  trình đe, đập – Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại.

TCVN 8227 : 2009

2010

Viện TCCLVN

16

Hỗn hợp bê tông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8228 : 2009

2010

Viện TCCLVN

17

Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp.

TCVN 8409 : 2012

2010

Viện TCCLVN

III. Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 3

1

Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập quy trình vận hành

TCVN 8412 : 2010

2011

Viện TCCLVN

2

Công trình thủy lợi – Vận hành và bảo dưỡng giếng giảm áp cho đê

TCVN 8413 : 2010

2011

Viện TCCLVN

3

Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước

TCVN 8414 : 2010

2011

Viện TCCLVN

4

Công trình thủy lợi – Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

TCVN 8415 : 2010

2011

Viện TCCLVN

5

Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin.

TCVN 8416 : 2010

2011

Viện TCCLVN

6

Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện.

TCVN 8417 : 2010

2011

Viện TCCLVN

7

Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống.

TCVN 8418 : 2010

2011

Viện TCCLVN

8

Công trình thủy lợi – Thiết kế công trình bảo vệ bờ song để chống lũ.

TCVN 8419 : 2010

2011

Viện TCCLVN

9

Công trình thủy lợi – Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói long dẫn bằng đá do dòng phun.

TCVN 8420 : 2010

2011

Viện TCCLVN

10

Công trình thủy lợi – Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu.

TCVN 8421 : 2010

2011

Viện TCCLVN

11

Công trình thủy lợi – Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công.

TCVN 8422 : 2010

2011

Viện TCCLVN

12

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế công trình thủy công

TCVN 8423 : 2010

2011

Viện TCCLVN

IV. Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 4

1

Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN 8477 : 2010

2011

Viện TCCLVN

2

Công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các gia đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN 8478 : 2010

2011

Viện TCCLVN

3

Công trình đê đập – Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN 8479 : 2010

2011

Viện TCCLVN

4

Công trình đê đập – Yêu cầu kỹ thuật về thanh phần, khối lượng  khảo sát và xử lý mối gây hại

TCVN 8480 : 2010

2011

Viện TCCLVN

5

Công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình.

TCVN 8481 : 2010

2011

Viện TCCLVN

6

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím, nhiệt độ và độ ẩm.

TCVN 8482 : 2010

2011

Viện TCCLVN

7

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ dẫn nước

TCVN 8483 : 2010

2011

Viện TCCLVN

8

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn.

TCVN 8484 : 2010

2011

Viện TCCLVN

9

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài.

TCVN 8485 : 2010

2011

Viện TCCLVN

10

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc bằng phép thử sàng ướt.

TCVN 8486 : 2010

2011

Viện TCCLVN

11

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ thấm xuyên.

TCVN 8487 : 2010

2011

Viện TCCLVN

V. Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 5

1

Công trình thủy lợi – Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra.

TCVN 8635 : 2011

2011

Viện TCCLVN

2

Công trình thủy lợi – Đường ống áp lực bằng thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

TCVN 8636 : 2011

2011

Viện TCCLVN

3

Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu.

TCVN 8637 : 2011

2011

Viện TCCLVN

4

Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm.

TCVN 8638 : 2011

2011

Viện TCCLVN

5

Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm.

TCVN 8639 : 2011

2011

Viện TCCLVN

6

Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu cáp – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu.

TCVN 8640 : 2011

2011

Viện TCCLVN

7

Công trình thủy lợi – Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.

TCVN 8641 : 2011

2011

Viện TCCLVN

8

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép.

TCVN 8642 : 2011

2011

Viện TCCLVN

9

Công trình thủy lợi – Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới.

TCVN 8643 : 2011

2011

Viện TCCLVN

10

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê.

TCVN 8644 : 2011

2011

Viện TCCLVN

11

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá.

TCVN 8645 : 2011

2011

Viện TCCLVN

12

Công trình thủy lợi – Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8646 : 2011

2011

Viện TCCLVN

13

Vải địa kỹ thuật – Phần 1¸6: Phương pháp thử

TCVN 8871-1¸6:2011

2011

Viện TCCLVN

VI. Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 6

1

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8718 : 2012

2012

Viện TCCLVN

2

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8719 : 2012

2012

Viện TCCLVN

3

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8720 : 2012

2012

Viện TCCLVN

4

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8721 : 2012

2012

Viện TCCLVN

5

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8722 : 2012

2012

Viện TCCLVN

6

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8723 : 2012

2012

Viện TCCLVN

7

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8724 : 2012

2012

Viện TCCLVN

8

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

TCVN 8725 : 2012

2012

Viện TCCLVN

9

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8726 : 2012

2012

Viện TCCLVN

10

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8727 : 2012

2012

Viện TCCLVN

11

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

TCVN 8728 : 2012

2012

Viện TCCLVN

12

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

TCVN 8729 : 2012

2012

Viện TCCLVN

13

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

TCVN 8730 : 2012

2012

Viện TCCLVN

14

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường

TCVN 8731 : 2012

2012

Viện TCCLVN

15

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 8732 : 2012

2012

Viện TCCLVN

16

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng

TCVN 8733 : 2012

2012

Viện TCCLVN

17

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

TCVN 8734 : 2012

2012

Viện TCCLVN

18

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.

TCVN 8735 : 2012

2012

Viện TCCLVN

VII. Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 7

1

Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN 9137 : 2012

2012

Viện TCCLVN

2

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối

TCVN 9138:2012

2012

Viện TCCLVN

3

Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9139:2012

2012

Viện TCCLVN

4

Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoang trong công tác khảo sát địa chất công trình.

TCVN 9140:2012

2012

Viện TCCLVN

5

Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí

TCVN 9141:2012

2012

Viện TCCLVN

6

Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển

TCVN 9142:2012

2012

Viện TCCLVN

7

Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

TCVN 9143:2012

2012

Viện TCCLVN

8

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN 9144:2012

2012

Viện TCCLVN

9

 Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép

TCVN 9145 : 2012

2012

Viện TCCLVN

10

Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

TCVN 9146:2012

2012

Viện TCCLVN

VIII. Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 8

1

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

TCVN 9160:2012

2012

Viện TCCLVN

2

Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN 9161:2012

2012

Viện TCCLVN

3

Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế

TCVN 9162:2012

2012

Viện TCCLVN