Giấy phép hoạt động  
Thông báo số 1123/TB-VKHTLVN ngày 14/08/2015 V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015
Văn bản đính kèm:
kiem tra tien do thuc hien cca nhi?m v? KHCN 2015.doc