Hoạt động TVKT  
Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung huyện Cao Lãnh, Châu Thành – tỉnh Đồng Tháp.

Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung huyện Cao Lãnh, Châu Thành – tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích nuôi cá tra lớn và trải đều ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Đến năm 2020, diện tích mặt nước nuôi cá tra của tỉnh đạt khoảng 2.000 ha ( diện tích tự nhiên là 3,334 ha), sản lượng thu hoạch đạt 540,940 tấn và tổng sản lượng chế biến đạt 250.000 tấn. Vùng nuôi cá tra được quy hoạch tại 11 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung ở các huyện Tam Nông, Châu Thành, Cao Lãnh.

Nuôi trồng thủy sản chỉ có thể phát triển khi có 1 hệ thống thủy lợi phát triển phù hợp với nó; đáp ứng yêu cầu cung cấp đủ nước ngọt với chất lượng đảm bảo; tiêu thoát hết nước thải và có khả năng cách ly các nguồn nước thải với nguồn nước cung cấp cho nuôi trồng thủy sản.

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung huyện Cao Lãnh, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với mục tiêu đảm bảo cấp thoát nước và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 942 ha diện tích nuôi cá tra tập trung được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-BNN-TL ngày 13/8 năm 2009, với tổng mức đầu tư là 176.338 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.  Ngày 12/3/2010 Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp có Quyết định số 71/QĐ-SNN.KHTC chỉ định thầu Tư vấn gói thầu TV2 thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ vùng nuôi cá tra tập trung huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành” cho đơn vị tư vấn là Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên. Ngày 25/4/2016 giữa Ban Quản lý dự án công trình ngành Nông Nghiệp Đồng Tháp và Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung ký bổ sung phụ lục hợp đồng cho hợp đồng kinh tế số 06/2010/HĐ-TV về việc thực hiện gói thầu TV2: “Khảo sát, lập thiết kế BVTC-TDT các hạng mục công trình: kênh ven cồn bạch Viên, các cầu, cống trên tuyến kênh ven cồn bạch Viên, các cầu trên kênh ven sông Tiền, đường nối quốc lộ 80, các tuyến điện thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp”. Phạm vi các hạng mục công trình thuôc gói thầu TV2 như sau:

-         Thiết kế gia cố nối tiếp đoạn bờ bao quanh cồn Bạch Viên với chiều dài 4, 2km – Một nửa của tuyến bờ bao cồn Bạch Viên ( chưa được gia cố).

-         Thiết kế các công trình trên tuyến bờ bao quanh cồn Bạch Viên – Các công trình này nằm cả trên nửa tuyến bờ bao đã được gia cố và cả trên nửa tuyến bờ bao chưa được gia cố nối tiếp.

-         Thiết kế gia cố tuyến bờ bao nối tiếp Quốc lộ 80 tới cồn Bạch Viên dài 1, 18 km. Điểm đầu tuyến là quốc lộ 80, tuyến cắt ngang qua cồn Bạch Viên và điểm cuối tuyến tại D9 có tọa độ D9 (x =1136947m; y =591286m)

-         Thiết kế cầu Sông Dưa – cầu Sông Dưa nằm trên tuyến bờ bao nối Quốc lộ 80 và cồn Bạch Viên, cầu bắc qua sông Dưa. Trọng tải cầu 0,5 HL93.

Dự án được thực hiện sẽ đem lại lợi ích về nhiều mặt như : Khai thác triệt để tiềm năng đất đai, lao động, đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong vùng, đảm bảo ổn định đời sống dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của nhân dân các xã vùng dự án nói riêng và huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp nói chung, đồng thời cải thiện cảnh quan môi trường trong vùng dự án.

 

 
 
Các bài liên quan
 Tư vấn lập phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập Định Bình (23/10/2016)
 Cải tạo, nâng cấp đập Đồng Mới (09/06/2016)
 Trồng và phục hồi rừng dừa nước Cẩm Thanh phục vụ du lịch sinh thái (28/04/2016)
 Tìm hiểu thực tế để triển khai dự án hiệu quả hơn (17/08/2015)