Đào tạo  
Hội thảo Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2017
Văn bản đính kèm:
Cv 6424 BNN-TCCB VV h?i thao ctrinh hoc bong toan phan ThS cua JDS, Nhat Ban 2017.PDF
 
 
Các bài liên quan
 Chương trình học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ của Viện công nghệ Châu Á (31/05/2017)
 Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tham gia Khóa tập huấn, đào tạo về Google Earth Engine (23/11/2016)
 Tập huấn công cụ đánh giá và lập quy hoạch dùng nước WEAP (11/11/2015)
 Chương trình học bổng toàn phần thạc sĩ của JDS, Nhật Bản năm 2016 (09/09/2015)
 Chương trình học bổng TS, ThS của SEARCA niên khóa 2016 -2017 (22/06/2015)