Giấy phép hoạt động  
Thông báo số 735/TB-VKHTLVN ngày 18 tháng 9 năm 2017 Về ý kết luận của Giám đốc Viện KHTLVN tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Văn bản đính kèm:
Thong bao ket luan c?a giam doc Vien t?i cuoc hop cong nghe 4.0.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp (11/10/2016)
 Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ do Bộ KH và Công nghệ cấp (11/10/2016)