Dự báo chất lượng nước HTTL An Trạch 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 08/8 đến 15/08/2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 04/7đến 09/07/2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thường xuyên theo dõi chất lượng nước để bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 06/6 đến 13/06/2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 23/5 đến 30/05/2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 23/5 đến 30/05/2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 22/3 đến 29/3/2019


Xem tiếpxemtiep