Giấy phép hoạt động 
 
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp

Xem tiếpxemtiep
 
 
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ do Bộ KH và Công nghệ cấp

Xem tiếpxemtiep