Dự báo chất lượng nước HTTL An Trạch  
Thường xuyên theo dõi chất lượng nước để bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch

Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000mg/l) nên hoàn toàn có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng.

17-45-54_nh
Hệ thống thủy lợi An Trạch.

Thông tin từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên phát ngày 13/6 cho biết, qua quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch (TP Đà Nẵng) phục vụ SX nông nghiệp ngày 01 và 02/6, về độ mặn quan trắc tại vị trí NM nước Cầu Đỏ (VT3) là 15 mg/l thấp hơn so với mức cho phép để lấy nước sinh hoạt là 250mg/l, với mức này có thể sử dụng để cung cấp cho đầu vào của NM nước.

Tuy nhiên, thời tiết dự báo còn nắng nóng nên người dân cần sử dụng nước tiết kiệm. Tại các vị trí trạm bơm Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan (VT5, VT6,VT7) độ mặn đo được bằng 0, thấp hơn so với mức cho phép (1.000mg/l) nên có thể sử dụng nước để bơm nước tưới cho cây trồng. Về chất lượng nước ở các vị trí quan trắc khá tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Về tình hình SX nông nghiệp, thủy sản, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên, hiện TP Đà Nẵng đã gieo sạ xong lúa hè thu, lúa đang phát triển nên cần cung cấp nước thường xuyên. Về tình hình vận hành công trình thủy lợi, hiện hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

Về việc xả thải vào nguồn nước, hiện có 3 nguồn thải chính vào hệ thống gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Đỏ (VT3); từ hồ Khuê Trung đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Hòa Xuân (VT2) và các nguồn khác từ hệ thống xả thải của TP Đà Nẵng, đổ ra rải rác dọc các con sông Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, Hàn.

So sánh kết quả dự báo với QCVN08-MT:2015/BTNMT, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên dự báo chất lượng nước tuần tới (từ 13/6 - 20/6) như sau: Về độ mặn tại VT3, điểm lấy nước vào NM nước Cầu Đỏ dự báo trong 06 ngày tới (từ ngày 13 đến 6h ngày 17/6) độ mặn thấp hơn ngưỡng cho phép lấy nước cấp cho sinh hoạt nên có thể cấp nước bình thường; từ 07h ngày 17 đến ngày 20/6 độ mặn dự báo đa số đều lớn hơn ngưỡng cho phép lấy nước cấp cho sinh hoạt, sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng cấp nước của NM (độ mặn dự báo lớn nhất vào 10h ngày 19/6).

Khả năng trong 10 ngày tới trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trời ít mây, nắng nóng gay gắt, do đó để chủ động nguồn nước cấp cho NM hoạt động, khuyến nghị các đơn vị quản lý liên tục theo dõi để vận hành trạm bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch khi cần thiết, đồng thời người dân nên sử dụng nước tiết kiệm. Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000mg/l) nên hoàn toàn có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng.

Theo https://nongnghiep.vn

 
 
Các bài liên quan
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 06/6 đến 13/06/2019 (07/06/2019)
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 23/5 đến 30/05/2019 (27/05/2019)
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 23/5 đến 30/05/2019 (27/05/2019)
 Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 22/3 đến 29/3/2019 (21/03/2019)