Đề tài nghiên cứu 
 
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng"


Xem tiếpxemtiep
 
 
Kiểm tra định kỳ (lần thứ nhất) Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KC.09.15/11-15


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo đề tài thuộc Chương trình KC.09.15/11-15


Xem tiếpxemtiep
 
 
Họp báo cáo định kì đề tài khoa học cấp Nhà nước (Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.09/11-15).


Xem tiếpxemtiep