Quy chuẩn - Tiêu chuẩn 
 
Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
TCCS 01: 2014/VKHTLVN Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế thi công và nghiệm thu kết cấu gia cố kênh bằng công nghệ ô ngăn hình mạng (NEOWEB)


Xem tiếpxemtiep
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN8481: 2010 Công trình đề điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN: 2013 Công trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật thiết kế đê sông


Xem tiếpxemtiep
 
Thông tư số: 17/2013/TT-BXD.[24/12/13]


Xem tiếpxemtiep
 
 
QCVN 04-05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8304 : 2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8303 : 2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8301 : 2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8300 : 2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8299 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8298 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8297 : 2009 Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8220 : 2009 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định độ dày danh định


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8218 : 2009 Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8217 : 2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8216 : 2009 Thiết kế đập đất đầm nén


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8215 : 2009 - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối công trình thủy lợi.


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8214 : 2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8213 : 2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới tiêu


Xem tiếpxemtiep
 
QCVN 04-05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế


Xem tiếpxemtiep
 
QCVN 04- 02:2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thủy lợi


Xem tiếpxemtiep
 
14 TCN 57-88 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi


Xem tiếpxemtiep
 
14 TCN 23-2002 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông


Xem tiếpxemtiep
 
14 TCN 130-2002 Hướng dẫn thiết kê đê biển


Xem tiếpxemtiep
 
14 TCN 04-2003 Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8414:2010 Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước


Xem tiếpxemtiep