Quy chuẩn - Tiêu chuẩn 
 
Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
TCCS 01: 2014/VKHTLVN Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế thi công và nghiệm thu kết cấu gia cố kênh bằng công nghệ ô ngăn hình mạng (NEOWEB)


Xem tiếpxemtiep
 
Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN8481: 2010 Công trình đề điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN: 2013 Công trình thủy lợi yêu cầu kỹ thuật thiết kế đê sông


Xem tiếpxemtiep
 
Thông tư số: 17/2013/TT-BXD.[24/12/13]


Xem tiếpxemtiep
 
 
QCVN 04-05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8304 : 2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8303 : 2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8301 : 2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8300 : 2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8299 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8298 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8297 : 2009 Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8220 : 2009 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định độ dày danh định


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8218 : 2009 Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8217 : 2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8216 : 2009 Thiết kế đập đất đầm nén


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8215 : 2009 - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối công trình thủy lợi.


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8214 : 2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện


Xem tiếpxemtiep
 
TCVN 8213 : 2009 Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới tiêu


Xem tiếpxemtiep
 
QCVN 04-05: 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế


Xem tiếpxemtiep
 
14 TCN 23-2002 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông


Xem tiếpxemtiep