HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO & HTQT 
 
Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019
Xem tiếpxemtiep
 
Đào tạo, tập huấn tưới tiết kiệm nước năm 2018(12/12/2018)
Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Anh năm 2019(08/10/2018)
Đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Malaysia năm 2018(15/06/2018)
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên và Đoàn chuyên gia quốc tế Deltares, Haskoning, Suez cùng trao đổi về các hoạt động nghiên cứu trên địa bàn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
Xem tiếpxemtiep
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên và đại diện cơ quan phát triển Pháp (AFD) cùng trao đổi về nội dung các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu(09/03/2015)
Hội thảo khoa học giữa Viện KHTL miền Trung & Tây Nguyên với trường Đại học Tohoku Nhật Bản(30/12/2013)
Rà soát tình hình triển khai dự án Tài nguyên nước(24/12/2013)