HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO & HTQT 
 
Thông báo học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Hungary năm 2023
Xem tiếpxemtiep
 
Thông tin học bổng chính phủ Úc năm 2023(11/03/2022)
Thông tin học bổng đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Trung Quốc năm 2022(11/03/2022)
Thông tin học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020(10/12/2019)
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên và Đoàn chuyên gia quốc tế Deltares, Haskoning, Suez cùng trao đổi về các hoạt động nghiên cứu trên địa bàn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
Xem tiếpxemtiep
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên và đại diện cơ quan phát triển Pháp (AFD) cùng trao đổi về nội dung các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu(09/03/2015)
Hội thảo khoa học giữa Viện KHTL miền Trung & Tây Nguyên với trường Đại học Tohoku Nhật Bản(30/12/2013)
Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên giới thiệu mô hình WEAP đến cán bộ quản lý một số Sở, Ban, Ngành – TP. Đà Nẵng(10/12/2013)