Hợp đồng tư vấn 
 
Hội thảo dự án “ Tư vấn Hiện trạng và phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng Phòng, chống thiên tai và Thủy lợi Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050”


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đà Nẵng - Giải bài toán cân bằng nước trong bối cảnh phát triển đô thị và biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Sửa chữa nâng cấp công trình hồ chứa nước Khe Tân


Xem tiếpxemtiep
 
 
Ứng dụng công nghệ Đập trụ đỡ trong thiết kế công trình Cống ngăn triều rạch ông Đụng


Xem tiếpxemtiep