GIỚI THIỆU 
Chức năng, nhiệm vụ của Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên
Xem tiếpxemtiep
 
Giới thiệu về Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên(09/12/2013)
Giới thiệu về phòng Tổng hợp(09/12/2013)
Giới thiệu về phòng Tài chính - Kế toán(09/12/2013)
 
Lãnh đạo Viện
Xem tiếpxemtiep
 
Sơ đồ tổ chức của Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên(29/11/2013)
 
 
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp
Xem tiếpxemtiep
 
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ do Bộ KH và Công nghệ cấp(11/10/2016)