Tài liệu lưu trữ 
 

TÀI LIỆU LƯU TRỮ

 Đề tài khoa học công nghệ

TT

Tên sách/tài liệu

Kí hiệu

Tác giả

Nơi XB

 

1

N/C Đánh giá hiện trạng kênh tưới qua các vùng cát và cao lanh  tại các tỉnh miền Trung.

CS/01

TS. Nguyễn Văn Minh

 

Viện KHTLMT&TN

 

2

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, thi công thảm sét địa kỹ thuật chống thấm trong công trình xây dựng, giao thông và thủy lợi.

CS/02

TS. Nguyễn Văn Minh

Viện KHTLMT&TN

 

3

N/C ứng dụng thiết kế và thi công thảm FS bảo vệ bờ sông, bờ biển

CS/03

PGS.TS Nguyễn Văn Bản

Viện KHTLMT&TN

 

4

N/C đánh giá ảnh hưởng của nước thải đến môi trường nước ven biển TP Đà Nẵng.

CS/04

KS. Nguyễn Hoàng Thạo

Viện KHTLMT&TN

5

N/C biện pháp thuỷ lợi đất dốc tại tỉnh Quảng Nam.

CS/05

TS. Nguyễn Văn Minh

Viện KHTLMT&TN

6

NC giải pháp tiêu năng giảm sóng cho công trình Đê biển bằng Thềm giảm sóng.

CS/06

TS. Hoàng Ngọc Tuấn

Viện KHTLMT&TN

7

N/C  thiết kế chế tạo bơm phục vụ nuôi trồng Thủy sản ven biển.

CS/07

TS. Trần Văn Công

Viện KHTLMT&TN

8

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm ly tâm hút sâu phục vụ tưới tiêu nông nghiệp ven biển miền Trung có công suất 33KW

CS/08

TS. Trần Văn Công

Viện KHTLMT&TN

9

Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất công nghệ xử lý nước thải hợp lý cho một số khu công nghiệp chế biến thủy sản miền Trung.

CS/09

KS. Nguyễn Hoàng Thạo

Viện KHTLMT&TN

10

Nghiên cứu thực trạng và nguy cơ lũ lụt,sạt lở đất tỉnh Kon Tum; các giải pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất gây ra để phát triển bền vững về Kinh tế - xã hội - môi trường tỉnh Kon Tum.

CS/10

PGS. Nguyễn Văn Bản

Viện KHTLMT&TN

11

Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

TP/01

TS. Hoàng Ngọc Tuấn

Viện KHTLMT&TN

12

Nghiên cứu diễn biến lòng sông Vu Gia (Xói lở, bồi tụ) khi các công trình thủy điện ở thượng du đi vào hoạt động và đề xuất giải pháp khắc phục

TK/01

ThS. Hoàng Thanh Sơn

Viện Địa lý

 13

Nghiên cứu tác động của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và cộng đồng dân cư ở vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

TK/02

ThS. Trần Văn Đạt

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

 14

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất quy trình điều hành liên hồ chứa trên sông Lam đảm bảo ngăn lũ, chậm lũ và an toàn vận hành hồ chứa.

TK/03

TS. Lê Thanh Nghị

Viện KHTL VN

15

Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương

TK/04

PGS TS. Nguyễn Quang Trung

Viện KHTL VN


Dự án tư vấn và thiết kế

 

 

STT

 

Tên sách/tài liệu

 

Kí hiệu

 

 

Tác giả

 

Nơi XB

 

1

Lập DAĐT Cống ngăn triều rạch Ông Đụng

 

CNTL/01

 

TT Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thủy lợi

 

Viện KHTL MT &TN

 

2

Lập dự án đầu tư tiểu dự án nâng cấp đập Đồng mới

 

CNTL/02

 

TT Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thủy lợi

 

Viện KHTL MT &TN

 

3

Thẩm tra điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình đoạn 4

 

CNTL/03

 

TT Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thủy lợi

 

Viện KHTL MT &TN

 

4

Thẩm tra thiết kế BVTC và Dự toán các hạng mục thuộc Công trình: Kè chống sạt lở suối Hội Phú

 

CNTL/04

 

TT Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thủy lợi

 

Viện KHTL MT &TN

 

5

 

Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán hệ thống cấp nước dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai

 

PTTT/01

 

TT  Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai

 

Viện KHTL MT &TN

 

6

 

Tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư XD, sữa chữa nâng cấp HCN Khe Tân -huyện Đại Lộc-tỉnh Quảng Nam

 

PTTT/02

 

TT  Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai

 

Viện KHTL MT &TN

 

7

 

Lập quy trình vận hành HCN Đồng Nghệ. Công trình sữa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn HCN Đồng Nghệ thuộc dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam

 

PTTT/03

 

TT Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai

 

Viện KHTL MT &TN

 

8

 

Lập kế hoạch chuẩn bị sãn sàng cho trường hợp khẩn cấp cho lưu vực hạ du Đồng Nghệ.

 

 

 

TT Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai

 

Viện KHTL MT &TN

 

9

 

Khảo sát lập thiết kế bản vẻ thi công- dự toán công trình đầu mối hồ chứa nước Khe Tân - Tỉnh Quảng Nam

 

PTTT/04

 

TT  Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai

 

Viện KHTL MT &TN

 

10

 

Tư vấn đánh giá tác động môi trường dự án: Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung và dự án sửa chữa nâng cấp Đập dâng An Trạch - TP Đà Nẵng

 

PTTT/05

 

TT  Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai

 

Viện KHTL MT &TN

 

11

 

Quy hoạch thủy lợi vùng ven biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ

 

NN/01

 

Trung tâm Nguồn nước và Biến đổi khí hậu

 

Viện KHTL MT &TN

 

12

 

Điều tra đánh giá hiện trạng cửa sông Thu Bồn và kiến nghị các giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện

 

NN/02

 

Trung tâm Nguồn nước và Biến đổi khí hậu

 

Viện KHTL MT &TN

 

13

 

Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đập ngăn mặn trên sông Đầm – tỉnh Quảng Nam.

 

NN/03

 

Trung tâm Nguồn nước và Biến đổi khí hậu

 

Viện KHTL MT &TN

 

14

 

Khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư tiểu dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam – Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới Việt Nam

 

NN/04

 

Trung tâm Nguồn nước và Biến đổi khí hậu

 

Viện KHTL MT &TN

 

15

 

Dự án quy hoạch thoát lũ tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang

 

NN/05

 

Trung tâm Nguồn nước và Biến đổi khí hậu

 

Viện KHTL MT &TN

 

16

 

Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, suối lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

NN/06

 

Trung tâm Nguồn nước và Biến đổi khí hậu

 

 

 

17

 

Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn

 

MT/01

 

TT Môi trường tưới tiêu và cấp thoát nước.

 

Viện KHTL MT &TN

 

18

 

Khảo sát địa hình bổ sung hồ chứa nước Thới Lới, huyện Lý Sơn, Quãng Ngãi

 

MĐ/02

 

TT Môi trường tưới tiêu và cấp thoát nước.

 

Viện KHTL MT &TN

 

19

 

Công trình hoàn thiện công nghệ thiết kế, thi công thảm sét địa kỹ thuật chống thấm trong công trình xây dựng, giao thông và thủy lợi.

 

MĐ/03

 

TT Môi trường tưới tiêu và cấp thoát nước.

 

Viện KHTL MT &TN

 

20

 

Khảo sát địa hình, địa chất và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (A Lưới - TT Huế)

 

TH/01

 

Phòng Tổng hợp

 

Viện KHTL MT &TN