Tóm tắt kết quả NCKH 
 
Đề tài KC08.12/11-15: Hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San


Xem tiếpxemtiep
 
Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


Xem tiếpxemtiep
 
Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu.


Xem tiếpxemtiep
 
Nghiên cứu giải pháp tiêu năng giảm sóng cho công trình đê biển bằng thềm giảm sóng.


Xem tiếpxemtiep
 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm ly tâm hút sâu phục vụ bơm tưới tiêu nông nghiệp ven biển miền Trung có công suất 33KW


Xem tiếpxemtiep
 
Đánh giá ảnh hưởng của nước thải đến môi trường nước ven biển thành phố Đà Nẵng.


Xem tiếpxemtiep
 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển


Xem tiếpxemtiep