Hợp tác quốc tế 
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên và Đoàn chuyên gia quốc tế Deltares, Haskoning, Suez cùng trao đổi về các hoạt động nghiên cứu trên địa bàn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên và đại diện cơ quan phát triển Pháp (AFD) cùng trao đổi về nội dung các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo khoa học giữa Viện KHTL miền Trung & Tây Nguyên với trường Đại học Tohoku Nhật Bản


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên giới thiệu mô hình WEAP đến cán bộ quản lý một số Sở, Ban, Ngành – TP. Đà Nẵng


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình truyền giải những chức năng và phương thức sử dụng WEAP cho một lưu vực


Xem tiếpxemtiep