HOẠT ĐỘNG KHCN 
 
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng"
Xem tiếpxemtiep
 
Kiểm tra định kỳ (lần thứ nhất) Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ(20/06/2017)
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KC.09.15/11-15(24/11/2015)
Hội thảo đề tài thuộc Chương trình KC.09.15/11-15(22/09/2015)
 
 
Cấp nước sạch cho xã Hòa Bắc bằng công nghệ "bơm va"
Xem tiếpxemtiep
 
Kiểm tra định kỳ đề tài cấp nhà nước KC08/16-20: Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm(07/05/2018)
Kiểm tra định kỳ đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp phát triển công trình thủy lợi nhỏ gắn với tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Tây Nguyên nhằm ứng phó với hạn hán(07/05/2018)
Kiểm tra định kỳ đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng"(24/07/2017)
 
 
Đề tài KC08.12/11-15: Hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San
Xem tiếpxemtiep
 
Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.(03/01/2014)
Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu.(03/01/2014)
Nghiên cứu giải pháp tiêu năng giảm sóng cho công trình đê biển bằng thềm giảm sóng.(03/01/2014)