HOẠT ĐỘNG KHCN 
 
Giải pháp và công nghệ thu, lọc nước biển sạch xa bờ phục vụ nuôi trồng thủy sản quy mô tập trung vùng ven biển Nam Trung Bộ, áp dụng thí điểm tại tỉnh Ninh Thuận
Xem tiếpxemtiep
 
Nghiệm thu đề tài :“Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan”(19/02/2021)
Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ(12/08/2020)
Bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ”(13/01/2020)
 
 
Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan
Xem tiếpxemtiep
 
Bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước KC08.03/16-20 “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm”(16/09/2020)
Cấp nước sạch cho xã Hòa Bắc bằng công nghệ "bơm va"(08/07/2019)
Kiểm tra định kỳ đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp phát triển công trình thủy lợi nhỏ gắn với tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Tây Nguyên nhằm ứng phó với hạn hán(07/05/2018)
 
 
Đề tài KC08.12/11-15: Hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San
Xem tiếpxemtiep
 
Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.(03/01/2014)
Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu.(03/01/2014)
Nghiên cứu giải pháp tiêu năng giảm sóng cho công trình đê biển bằng thềm giảm sóng.(03/01/2014)