Hình ảnh hoạt động 
 
Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung


Xem tiếpxemtiep
 
 
Sông Cái chảy về Đà Nẵng đang trơ đáy


Xem tiếpxemtiep
 
 
Khảo sát thực tế nguồn nước mặt phía thượng nguồn của hệ thống sông Vu Gia


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hình ảnh về các dự án tiêu biểu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Nghiên cứu xác định hệ số nhớt của các loại đất dính có nguồn gốc sườn – tàn tích ở khu vực Nam Trung Bộ.


Xem tiếpxemtiep