Hình ảnh hoạt động 
 
Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung


Xem tiếpxemtiep
 
 
Sông Cái chảy về Đà Nẵng đang trơ đáy


Xem tiếpxemtiep
 
 
Khảo sát thực tế nguồn nước mặt phía thượng nguồn của hệ thống sông Vu Gia


Xem tiếpxemtiep