Đào tạo 
 
Thông báo học bổng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Hungary năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin học bổng chính phủ Úc năm 2023


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin học bổng đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Trung Quốc năm 2022


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông tin học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020


Xem tiếpxemtiep
 
 
Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đào tạo, tập huấn tưới tiết kiệm nước năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Anh năm 2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lớp tập huấn Phòng chống thiên tai năm 2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ của Viện công nghệ Châu Á


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tham gia Khóa tập huấn, đào tạo về Google Earth Engine


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tập huấn công cụ đánh giá và lập quy hoạch dùng nước WEAP


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng toàn phần thạc sĩ của JDS, Nhật Bản năm 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng TS, ThS của SEARCA niên khóa 2016 -2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng SĐH của Australia năm 2015 - niên học 2016


Xem tiếpxemtiep