Đào tạo 
 
Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đào tạo, tập huấn tưới tiết kiệm nước năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Anh năm 2019


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Malaysia năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lớp tập huấn Phòng chống thiên tai năm 2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ của Viện công nghệ Châu Á


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tham gia Khóa tập huấn, đào tạo về Google Earth Engine


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tập huấn công cụ đánh giá và lập quy hoạch dùng nước WEAP


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng toàn phần thạc sĩ của JDS, Nhật Bản năm 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng TS, ThS của SEARCA niên khóa 2016 -2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng của Australia niên khóa 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo về khóa đào tạo đại học và sau đại học tại Liên Bang Nga năm 2015


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chương trình học bổng SĐH của Australia năm 2015 - niên học 2016


Xem tiếpxemtiep
 
 
Học bổng Thạc sĩ Chính sách công, Hành chính công, Quản lý công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore năm 2015


Xem tiếpxemtiep
 
 
Khóa bồi dưỡng chuyên đề Lập kế hoạch chống chịu biến đổi khí hậu cho công đồng tương lai


Xem tiếpxemtiep
 
Khóa tập huấn "Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai của Việt Nam"


Xem tiếpxemtiep
 
Thông tin về học bổng của Ngân hàng phát triển Châu Á ADB của chính phủ Nhật Bản


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh cho cán bộ của Viện


Xem tiếpxemtiep
 
 
NCS Đặng Đình Đoan bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Trường ĐHTL Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thông báo Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Khoa học ứng dụng Cologne, CHLB Đức


Xem tiếpxemtiep
 
 
Học viên Đinh Tuấn Anh bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ


Xem tiếpxemtiep