Tin trong nước & quốc tế 
 
Giải pháp và kỹ thuật nhằm giảm nhẹ thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất


Xem tiếpxemtiep
 
 
Quảng Nam đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đà Nẵng tìm đột phá trong chiến lược nhân lực


Xem tiếpxemtiep
 
 
LỄ CÔNG BỐ VÀ BÀN GIAO BẢN ĐỒ NGẬP LỤT DO NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG TÌNH HUỐNG BÃO MẠNH, SIÊU BÃO VÀ BẢN ĐỒ NGẬP LỤT HẠ DU HỒ CHỨA


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vẫn thiếu nước


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tìm giải pháp ứng phó hạn hán


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018


Xem tiếpxemtiep
 
 
Các nhiệm vụ nghiên cứu được tuyển chọn của Chương trình KC.08/16-20 đã bám sát mục tiêu và nội dung đề ra


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội thảo: Định hướng chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050


Xem tiếpxemtiep
 
 
Triển khai Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nguyên


Xem tiếpxemtiep
 
 
Phải coi mặn, lợ, khô, ngập cũng là tài nguyên để phát triển


Xem tiếpxemtiep
 
 
Một số thông điệp truyền thông Ngày Nước thế giới 2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đà Nẵng: Tìm giải pháp cho tài nguyên nước đô thị


Xem tiếpxemtiep
 
 
Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội nghị tăng trưởng nông nghiệp bền vững ở Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Ưu tiên nhiều ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội nghị cấp cao ASEM: Sáng tạo công nghệ vì phát triển bền vững, tự cường


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và Israel trong quản lý nước


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đầu tư nghiên cứu khoa học cơ bản là đầu tư chiến lược


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tìm giải pháp quản lý hạn hán cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên


Xem tiếpxemtiep
 
 
Lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch phát triển KTXH


Xem tiếpxemtiep
 
 
Điểm mới trong thuyết minh đề tài và khoán chi


Xem tiếpxemtiep
 
 
Nhà khoa học không còn “đau đầu” vì thủ tục tài chính


Xem tiếpxemtiep
 
 
Phê duyệt Chương trình KHCN ứng phó với biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Trao quyền chủ động cho các nhà khoa học


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tìm giải pháp giảm thiệt hại do hạn hán ở Ninh Thuận


Xem tiếpxemtiep
 
 
Ngành thủy lợi phát huy lợi thế phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ngành Nông nghiệp


Xem tiếpxemtiep
 
 
FAO hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu và phát triển nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đẩy nhanh cổ phần hóa các Tổng Công ty nông nghiệp


Xem tiếpxemtiep
 
 
Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp


Xem tiếpxemtiep
 
Đầu tư Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, chống hạn cho Ninh Thuận


Xem tiếpxemtiep
 
 
WB hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững


Xem tiếpxemtiep
 
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên: Tổ chức sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6


Xem tiếpxemtiep
 
 
Quy định kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đẩy mạnh áp dụng giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước


Xem tiếpxemtiep
 
Phê duyệt danh mục Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững


Xem tiếpxemtiep
 
 
Miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ có thể hạn nhất trong lịch sử


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tìm hướng phòng, chống hạn hán khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ


Xem tiếpxemtiep
 
 
Ứng phó biến đổi khí hậu phải liên tục và dựa vào nội lực là chính


Xem tiếpxemtiep
 
 
Kinh tế Việt Nam: Cơ hội và thách thức


Xem tiếpxemtiep
 
 
Hơn 300 hồ chứa đang xuống cấp nghiêm trọng


Xem tiếpxemtiep
 
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đà Nẵng: Thêm cơ hội, nguồn lực ứng phó biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Sóng biển gây sạt lở nghiêm trọng tại miền Trung


Xem tiếpxemtiep
 
 
Dành 3.000 tỷ đồng cho các chương trình, dự án ứng phó biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Việt Nam luôn ưu tiên chống biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Ứng phó biến đổi khí hậu: WB cam kết hỗ trợ Việt Nam về tài chính và kỹ thuật


Xem tiếpxemtiep
 
 
Phát triển nền kinh tế xanh trong ứng phó với biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Công bố quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia - Thu Bồn


Xem tiếpxemtiep
 
 
Liên minh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chủ động phòng ngừa, ứng phó tình huống siêu bão


Xem tiếpxemtiep
 
 
Khoa học và công nghệ nông nghiệp chưa xứng với "đồng tiền bát gạo"


Xem tiếpxemtiep
 
 
Nâng cấp khả năng phòng chống bão lũ


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tài nguyên nước cạn kiệt – nhìn từ góc độ dữ liệu lớn


Xem tiếpxemtiep
 
 
Đề án lớn từ cấp tỉnh bắt buộc phải có tư vấn, phản biện


Xem tiếpxemtiep
 
Chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu Việt Nam - Pháp


Xem tiếpxemtiep
 
 
Tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.


Xem tiếpxemtiep
 
 
WB tài trợ 25 triệu USD phát triển bền vững sông Mekong


Xem tiếpxemtiep
 
 
Biến đổi khí hậu đã tác động nhanh và mạnh hơn đến Việt Nam


Xem tiếpxemtiep
 
 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ : Trong nông nghiệp, khoa học công nghệ phải đóng vai trò quan trọng


Xem tiếpxemtiep
 
 
Nông nghiệp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu


Xem tiếpxemtiep
 
 
Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước


Xem tiếpxemtiep