HOẠT ĐỘNG TVKT 
 
Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung
Xem tiếpxemtiep
 
Sông Cái chảy về Đà Nẵng đang trơ đáy(16/10/2015)
Khảo sát thực tế nguồn nước mặt phía thượng nguồn của hệ thống sông Vu Gia(15/10/2015)
 
 
Đà Nẵng - Giải bài toán cân bằng nước trong bối cảnh phát triển đô thị và biến đổi khí hậu
Xem tiếpxemtiep
 
Sửa chữa nâng cấp công trình hồ chứa nước Khe Tân(23/06/2016)
Ứng dụng công nghệ Đập trụ đỡ trong thiết kế công trình Cống ngăn triều rạch ông Đụng(13/06/2016)