HOẠT ĐỘNG TVKT 
 
Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Hòa Trung
Xem tiếpxemtiep
 
Sông Cái chảy về Đà Nẵng đang trơ đáy(16/10/2015)
Khảo sát thực tế nguồn nước mặt phía thượng nguồn của hệ thống sông Vu Gia(15/10/2015)
 
 
Hội thảo dự án “ Tư vấn Hiện trạng và phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng Phòng, chống thiên tai và Thủy lợi Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Xem tiếpxemtiep
 
Đà Nẵng - Giải bài toán cân bằng nước trong bối cảnh phát triển đô thị và biến đổi khí hậu(03/01/2017)
Sửa chữa nâng cấp công trình hồ chứa nước Khe Tân(23/06/2016)
Ứng dụng công nghệ Đập trụ đỡ trong thiết kế công trình Cống ngăn triều rạch ông Đụng(13/06/2016)