TIN TỨC 
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 21/03/2019 đến ngày 27/03/2019.
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 15/03/2019 đến ngày 21/03/2019.(18/03/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 08/03/2019 đến ngày 14/03/2019.(12/03/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 08/03/2019 đến ngày 14/03/2019.(12/03/2019)
 
 
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 30/11/2018
Xem tiếpxemtiep
 
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 30/11/2018(30/11/2018)
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 29/11/2018(30/11/2018)
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 27/11/2018(27/11/2018)
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 22/3 đến 29/3/2019
Xem tiếpxemtiep
 
 
Hội nghị tổng kết công tác 2018 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.
Xem tiếpxemtiep
 
Ngành thủy lợi và phòng chống thiên tai cần tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học(28/08/2018)
Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017(07/08/2018)
Lễ bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên(31/07/2018)
 
 
LỄ CÔNG BỐ VÀ BÀN GIAO BẢN ĐỒ NGẬP LỤT DO NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG TÌNH HUỐNG BÃO MẠNH, SIÊU BÃO VÀ BẢN ĐỒ NGẬP LỤT HẠ DU HỒ CHỨA
Xem tiếpxemtiep
 
Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vẫn thiếu nước(23/11/2018)
Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21(26/07/2018)
Tìm giải pháp ứng phó hạn hán(04/07/2018)