TIN TỨC 
 
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tham dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem tiếpxemtiep
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024(11/01/2024)
Hội thảo khoa học “Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ để lập kế hoạch sử dụng nước cho một số hồ chứa lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk”(29/08/2023)
Bốn tổng cục của Bộ Nông nghiệp chính thức thành các cục, điều động loạt lãnh đạo(30/01/2023)
 
 
Công bố Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Xem tiếpxemtiep
 
Cảnh báo độ mặn tăng cao trên hệ thống thủy lợi An Trạch(02/04/2024)
Hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm khai thác tối đa tài nguyên nước(04/05/2023)
Đảm bảo an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững lưu vực sông Mekong(04/04/2023)