TIN TỨC 
 
Bản tin Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 08/03/2019 đến ngày 14/03/2019.
Xem tiếpxemtiep
 
Dự báo nguồn nước Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 09/05/2019 đến ngày 15/05/2019.(10/05/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 02/05/2019 đến ngày 08/05/2019.(02/05/2019)
Dự báo nguồn nước Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 25/04/2019 đến ngày 01/05/2019.(25/04/2019)
 
 
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 30/11/2018
Xem tiếpxemtiep
 
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 30/11/2018(30/11/2018)
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 29/11/2018(30/11/2018)
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 27/11/2018(27/11/2018)
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 16/5 đến 22/05/2019
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 09/5 đến 15/05/2019(10/05/2019)
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 03/5 đến 09/05/2019(04/05/2019)
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 26/4 đến 02/05/2019(25/04/2019)
 
 
Hội nghị tổng kết công tác 2018 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.
Xem tiếpxemtiep
 
Ngành thủy lợi và phòng chống thiên tai cần tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học(28/08/2018)
Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017(07/08/2018)
Lễ bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên(31/07/2018)
 
 
Đà Nẵng tìm đột phá trong chiến lược nhân lực
Xem tiếpxemtiep
 
LỄ CÔNG BỐ VÀ BÀN GIAO BẢN ĐỒ NGẬP LỤT DO NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG TÌNH HUỐNG BÃO MẠNH, SIÊU BÃO VÀ BẢN ĐỒ NGẬP LỤT HẠ DU HỒ CHỨA(22/03/2019)
Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vẫn thiếu nước(23/11/2018)
Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21(26/07/2018)