TIN TỨC 
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 17/10/2019 đến ngày 23/10/2019.
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 10/10/2019 đến ngày 16/10/2019.(11/10/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 03/10/2019 đến ngày 09/10/2019.(03/10/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 26/09/2019 đến ngày 02/10/2019.(30/09/2019)
 
 
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 13/10/2019
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin dự báo lũ lưu vực Sê San, ngày 09/09/2019(09/09/2019)
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 26/08/2019(26/08/2019)
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 25/08/2019(26/08/2019)
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 08/8 đến 15/08/2019
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 04/7đến 09/07/2019(05/07/2019)
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 28/6 đến 03/07/2019(01/07/2019)
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 20/6 đến 26/06/2019(22/06/2019)
 
 
Hội nghị KH và CN phục vụ phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Xem tiếpxemtiep
 
Hội nghị tổng kết công tác 2018 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.(28/12/2018)
Ngành thủy lợi và phòng chống thiên tai cần tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học(28/08/2018)
Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017(07/08/2018)
 
 
Giải pháp và kỹ thuật nhằm giảm nhẹ thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất
Xem tiếpxemtiep
 
Quảng Nam đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử(22/07/2019)
Hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên(08/07/2019)
Đà Nẵng tìm đột phá trong chiến lược nhân lực(01/04/2019)