TIN TỨC 
 
Bốn tổng cục của Bộ Nông nghiệp chính thức thành các cục, điều động loạt lãnh đạo
Xem tiếpxemtiep
 
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư và trao bằng tiến sĩ năm 2022(16/01/2023)
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023(11/01/2023)
Khoa học thủy lợi Việt Nam ngang tầm khu vực, là nền tảng cho nông nghiệp(02/12/2022)
 
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xem tiếpxemtiep
 
Tăng cường bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước(11/11/2022)
'Thủy lợi đến đâu, đói nghèo ra đi đến đó'(26/08/2022)
Hội nghị về giải pháp phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên(07/03/2022)