TIN TỨC 
 
Hội thảo khoa học “Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ để lập kế hoạch sử dụng nước cho một số hồ chứa lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk”
Xem tiếpxemtiep
 
Bốn tổng cục của Bộ Nông nghiệp chính thức thành các cục, điều động loạt lãnh đạo(30/01/2023)
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư và trao bằng tiến sĩ năm 2022(16/01/2023)
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023(11/01/2023)
 
 
Hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm khai thác tối đa tài nguyên nước
Xem tiếpxemtiep
 
Đảm bảo an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững lưu vực sông Mekong(04/04/2023)
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(23/12/2022)
Tăng cường bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước(11/11/2022)