TIN TỨC 
 
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 16/11/2018 đến ngày 22/11/2018.
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng từ ngày 09/11/2018 đến ngày 15/11/2018(12/11/2018)
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng từ ngày 02/11/2018 đến ngày 08/11/2018(06/11/2018)
Bản tin Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, năm 2018", từ ngày 26/10/2018 đến ngày 01/11/2018.(26/10/2018)
 
 
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 30/11/2018
Xem tiếpxemtiep
 
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 30/11/2018(30/11/2018)
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 29/11/2018(30/11/2018)
Dự báo lũ lưu vực sông Sê San - Ngày 27/11/2018(27/11/2018)
 
 
Hội nghị tổng kết công tác 2018 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.
Xem tiếpxemtiep
 
Ngành thủy lợi và phòng chống thiên tai cần tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học(28/08/2018)
Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017(07/08/2018)
Lễ bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên(31/07/2018)
 
 
Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vẫn thiếu nước
Xem tiếpxemtiep
 
Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21(26/07/2018)
Tìm giải pháp ứng phó hạn hán(04/07/2018)
Chuyển phí sang giá là “trái tim” của Luật Thủy lợi(03/07/2018)