TIN TỨC 
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 04/07 đến ngày 10/07/2019.
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 27/06/2019 đến ngày 03/07/2019.(01/07/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 20/06/2019 đến ngày 26/06/2019.(22/06/2019)
Bản tin Dự báo nguồn nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ ngày 13/06/2019 đến ngày 19/06/2019.(14/06/2019)
 
 
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 17/07/2019
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 16/07/2019(17/07/2019)
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 10/07/2019(10/07/2019)
Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 09/07/2019(10/07/2019)
 
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 04/7đến 09/07/2019
Xem tiếpxemtiep
 
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 28/6 đến 03/07/2019(01/07/2019)
Bản tin Dự báo chất lượng nước HTCTTL An Trạch, từ ngày 20/6 đến 26/06/2019(22/06/2019)
Thường xuyên theo dõi chất lượng nước để bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch(17/06/2019)
 
 
Hội nghị KH và CN phục vụ phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Xem tiếpxemtiep
 
Hội nghị tổng kết công tác 2018 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.(28/12/2018)
Ngành thủy lợi và phòng chống thiên tai cần tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa học(28/08/2018)
Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017(07/08/2018)
 
 
Hội nghị phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Xem tiếpxemtiep
 
Đà Nẵng tìm đột phá trong chiến lược nhân lực(01/04/2019)
LỄ CÔNG BỐ VÀ BÀN GIAO BẢN ĐỒ NGẬP LỤT DO NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG TÌNH HUỐNG BÃO MẠNH, SIÊU BÃO VÀ BẢN ĐỒ NGẬP LỤT HẠ DU HỒ CHỨA(22/03/2019)
Lưu vực Vu Gia – Thu Bồn vẫn thiếu nước(23/11/2018)