TIN TỨC 
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Xem tiếpxemtiep
 
Chống biến đổi khí hậu để bảo vệ cội nguồn của sự sống(26/03/2020)
Chất lượng nước trên hệ thống Thủy lợi An Trạch khá tốt(16/03/2020)
Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ trẻ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2019(14/01/2020)
 
 
Thiên tai, lũ lụt lịch sử: Chìa khóa then chốt để ứng phó
Xem tiếpxemtiep
 
An ninh nguồn nước - vấn đề sống còn(26/08/2020)
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Xây dựng 'kho' chứa nước lớn cho các vùng khô hạn(26/08/2020)
Việt Nam chịu nhiều rủi ro do phụ thuộc phần lớn vào nguồn nước sông quốc tế(17/08/2020)