Tin hoạt động Viện  
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 

Ngày 02/01/2020, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên  đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tham dự Hội nghị về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện;  PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong ; GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện cùng Lãnh đạo các Ban chức năng

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên gồm có Ban Lãnh đạo Viện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công nhân viên chức.

 

Thay mặt Đảng ủy, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng đọc báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Bằng những nỗ lực của cả tập thể và các cá nhân, trong năm 2019, Viện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu:

Về Công tác thực hiện Đề án, Chiến lược phát triển:

Trong năm 2019, căn cứ vào yêu cầu của Bộ NN và PTNT và Viện KHTL VN về sắp xếp các đơn vị và được sự hướng dẫn của Viện KHTL Việt Nam, Viện đã họp và trình đề án Tổ chức các đơn vị trực thuộc của Viện trình Viện KHTLVN và Bộ xem xét. Đề án cũng đưa ra quy trình tinh giản biên chế cho các giai đoạn và việc sát nhập, giải thể các đơn vị cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện

Về Lĩnh vực Hoạt động KHCN và CGCN:

Viện đã và đang thực hiện 10 nhiệm vụ các cấp trong đó có 3 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp Bộ, 04 đề tài cấp Tỉnh và 02 nhiệm của Tổng cục Thủy lợi. Các đề tài đều được thực hiện đúng tiến độ, được Hội đồng nghiệm thu các cấp đánh giá cao về tính ứng dụng vào thực tiễn. Năm 2019, Viện tiếp tục thực hiện 15 hợp đồng kinh tế chuyển tiếp từ năm 2018 đồng thời ký mở mới  11 hợp đồng kinh tế. Hoạt động NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ so với kế hoạch đề ra đầu năm 2019, kết quả của các đề tài, dự án đã góp phần giải quyết những vấn đề thực tế của quản lý và sản xuất đáp ứng được theo chức năng và nhiệm vụ mà Bộ và Viện KHTLVN giao phó. Hoạt động NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ tiếp tục phát triển do đó doanh thu của Viện trong năm 2019 đã vượt chỉ tiêu, đây cũng là một thành tích của Viện trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

Về Lĩnh vực Đào tạo và công tác thông tin tuyên truyền về KHCN:

Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ cũng được Viện chú trọng, trong năm 2019,  Viện đã cử nhiều lượt cán bộ đi tập huấn, tham dự hội thảo trong và ngoài nước. Cán bộ của Viện cũng tích cực tham gia giảng dạy và hướng dẫn chấm Luận văn cao học tại các trường Đại học đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng.Viện đã phối hợp với Sở NN và PTNT tỉnh Gia Lai mở lớp đào tạo, tập huấn về tưới tiết kiệm nước cho 219 học viên cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Năm 2019, Viện có 07 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học uy tín. Các hội thảo khoa học của đề tài, dự án được tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng của các sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án. Viện cũng tích cực tham gia viết bài tại các hội thảo, hội nghị của Bộ KHCN, Ban Kinh tế TW, Bộ NN và PTNT và tại các địa phương...

Đặc biệt trong năm 2019 Viện được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Bộ NN và PTNT và Viện KHTL Việt Nam đề Viện có được 2 dự án Xây dựng trụ sở và Dự án tăng trưởng xanh tại cơ sở 2 (tại Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng); đây là cơ sở để tạo tiền đề và vị thế cho Viện phát triển trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Viện đạt được trong năm 2019 đặc biệt trong lĩnh vực KHCN. Viện tiếp cận công nghệ nhanh, hoạt động KHCN của Viện đa dạng trên tất cả các lĩnh vực: (Phòng chống thiên tai, tài nguyên nước và môi trường, chỉnh trị sông và bờ biển, cấp thoát nước, thủy lợi phục vụ thủy sản, đào tạo và hợp tác quốc tế....);  phát triển rộng khắp trên các vùng miền từ Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên, các hoạt động KHCN có tầm chiến lược...

 GS. Nguyễn Vũ Việt - GĐ Viện KHTL VN  cũng nhấn mạnh để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, trong năm 2020 Viện cần phải có 1 đến 2 công nghệ lõi như công nghệ cấp nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản, công nghệ cảnh báo sạt lở đất khi có mưa lũ ... đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực , rà soát, điều chỉnh các mục tiêu chiến lược, tích cực tham gia cung cấp các dịch vụ công, tăng cường hợp tác quốc tế… nhằm phát triển ổn định, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Một vài hình ảnh tại buổi Lễ:

TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Viện trưởng đọc báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

 

TS. Kiều Xuân Tuyển - Phó Viện trưởng đọc Báo cáo Công Đoàn năm 2019

  

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

 

   GS.TS Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện KHTL VN phát biểu tại buổi Lễ

  

PGS.TS Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện KHTL VN  phát biểu tại buổi Lễ

  

 Ban Lãnh đạo cùng cán bộ của Viện tặng hoa chúc mừng GS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện KHTL Việt Nam vừa được Hội đồng GSNN công nhận đạt chức danh Giáo sư

 


 
 
Các bài liên quan
 Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh (09/12/2019)
 Hội nghị KH và CN phục vụ phát triển kinh tế biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ (22/06/2019)
 Hội nghị tổng kết công tác 2018 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên. (28/12/2018)
 Hội nghị Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2018 (26/07/2018)
 Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống thiên tai (04/04/2018)