Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 1

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị Bản tin giám sát chất lượng nước tuần 1 và Bản tin quan trắc hiện trường hồ Tả Trạch và khu vực hạ du

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm
Văn bản đính kèm:
1.BANTIN_TUAN 1_14.5.pdf
1.BANTIN_HIENTRUONG_09.5.pdf