Hợp đồng tư vấn  
Hội thảo dự án “ Tư vấn Hiện trạng và phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng Phòng, chống thiên tai và Thủy lợi Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050”

       Ngày 22 tháng 10 năm 2021, tại cơ sở 2, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, đã tổ chức Hội thảo dự án “ Tư vấn Hiện trạng và phương án quy hoạch hệ thống hạ tầng Phòng, chống thiên tai và Thủy lợi Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050”

    Dự án do TS. Hoàng Ngọc Tuấn, Viện Trưởng làm Chủ nhiệm dự án

    Chủ trì  Hội thảo: đ/c. Nguyễn Phú Ban – Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng; 

    Tham dự Hội thảo về phía  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có toàn thể Ban Lãnh đạo Sở , Lãnh đạo các Chi cục Thủy lợi, Chi cục Kiểm Lâm, Ban Quản lý dự án đầu tư XD Nông nghiệp và PTNT các phòng Kế hoạch tài chính, Quản lý XDCT, Quản lý chất lượng nông, lâm thủy sản, Văn phòng Sở và các đơn vị , trung tâm khác thuộc Sở .., Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đà Nẵng. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên có Ban Lãnh đạo Viện và Giám đốc các Trung tâm trực thuộc.

       Tại Hội thảo TS. Hoàng Ngọc Tuấn – Viện trưởng, Chủ nhiệm dự án đã trình bày những kết quả chính đạt được của dự án. Mục tiêu của dự án Là công cụ giúp chính quyền các cấp của TP lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất quản lý; sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công liên quan đến hệ thống hạ tầng PCTT&TL trên địa bàn TP, đảm bảo tính khách quan, khoa học; là căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống và làm việc; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch hệ thống hạ tầng PCTT&TL trên địa bàn TP. Xây dựng KB phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể quy hoạch hệ thống hạ tầng PCTT&TL TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện quy hoạch hệ thống hạ tầng PCTT&TL thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe TS. Hoàng Ngọc Tuấn báo cáo nội dung của dự án, các thành viên tham dự hội thảo đều đánh giá cao các kết quả của dự án mà Viện đã đạt được, dự án làm bài bản, khoa học, có tính thực tiễn cao, phù hợp với thực tiễn của TP Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Phú Ban – GĐ Sở NN&PTNT đánh giá rất cao các kết quả của dự án. Quy hoạch đã thể hiện rõ, đánh giá được hiện trạng hạ tầng PCTT và thủy lợi của thành phố giai đoạn 2011-2020 cũng như đã đề xuất được định hướng phát triển hệ thống hạ tầng PCTT&TL TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ đó đã đề xuất được danh mục các công trình cần ưu tiên. Tuy nhiên đơn vị tư  vấn cần chú ý sự thay đổi của địa hình mặt đệm; trong thiên tai cần chú ý kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm – kế thừa - khoa học – thực tiễn; định hướng hệ thống thủy lợi phục vụ cấp nước đa mục tiêu, ưu tiên nước cho sinh hoạt, dịch vụ, SXNN; cần phân kỳ đầu tư các dự án cụ thể hơn thành 3 giai đoạn 2021-2025, 2026-2030, 2031-2050, đặc biệt cần ưu tiên các dự án giai đoạn 2021-2025 và các công trình sau năm 2030 để làm cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn của Thành phố.  Về phía Sở NN & PTNT, đ/c Giám đốc yêu cầu Sở cần lấy ý kiến thêm của các sở ngành và các địa phương liên quan về bản dự thảo quy hoạch này đặc biệt là các danh mục cần đầu tư.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

Đồng chí Nguyễn Phú Ban - Giám đốc Sở NN và PTNT TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp

TS. Hoàng Ngọc Tuấn - chủ nhiệm dự án trình bày tại hội thảo

Ông Hoàng Thanh Hòa - Phó GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại cuộc họp

Ông Phan Thế Dũng - Chi cục Kiểm lâm phát biểu tại cuộc họp

 

 
 
Các bài liên quan
 Đà Nẵng - Giải bài toán cân bằng nước trong bối cảnh phát triển đô thị và biến đổi khí hậu (03/01/2017)
 Sửa chữa nâng cấp công trình hồ chứa nước Khe Tân (23/06/2016)
 Ứng dụng công nghệ Đập trụ đỡ trong thiết kế công trình Cống ngăn triều rạch ông Đụng (13/06/2016)