Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 2

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị Bản tin giám sát chất lượng nước tuần 2

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm
Văn bản đính kèm:
2.BANTIN_TUAN 2_21.5.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 1 (29/05/2020)