Văn bản pháp lý 
Tên văn bản:Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số, ký hiệu văn bản:Số 18/2015/TT-BNNPTNT
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành:Bộ NN &PTNT
Người ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:24/05/2015
Hiệu lực thi hành:24/05/2015
Trích yếu:
Văn bản đính kèmTT 18.rar