Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 3

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị Bản tin giám sát chất lượng nước tuần 3 và Bản tin quan trắc hiện trường đợt 2 hồ Tả Trạch và khu vực hạ du

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm
Văn bản đính kèm:
3.BANTIN_TUAN 3_28.5.pdf
2.BANTIN_HIENTRUONG_21.5.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 2 (29/05/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 1 (29/05/2020)