Thông báo  
Thông báo số 1123/TB-VKHTLVN ngày 14/08/2015 V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015
Văn bản đính kèm:
kiem tra tien do thuc hien cca nhi?m v? KHCN 2015.doc
 
 
Các bài liên quan
 TB số 894/TB-VKHTL VN V/v họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 (08/07/2015)
 QĐ số 2161/QĐ -BNN -TCCB V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (07/07/2015)
 Thông báo số 802 TB/VKHTLVN ngày 19/06/2015 Về ý kiến kết luận của PGĐ Nguyễn Tùng Phong tại cuộc họp triển khai công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy lợi (22/06/2015)
 Quyết định số 657/QĐ-VKHTLVN V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2014 (02/06/2015)
 Số 449/QĐ- Viện KHTLVN V/v tặng thưởng "danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2014 (15/04/2015)