Giấy phép hoạt động  
Thông báo số 136/TB-VKHTLVN ngày 03/3 Về Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Văn bản đính kèm:
CV 136 TB-VKHTLVN ket luan cua giam doc Vien, chu tich hoi dong khoa hoc Vien KHTLVN.PDF
 
 
Các bài liên quan
 Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp (11/10/2016)
 Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ do Bộ KH và Công nghệ cấp (11/10/2016)