Giấy phép hoạt động 
 
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp


Xem tiếpxemtiep
 
 
Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ do Bộ KH và Công nghệ cấp


Xem tiếpxemtiep