Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 4

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị  Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du tuần 4 ngày 04.6 và Bản tin Giám sát chất lượng nước tháng 5 hồ Tả Trạch và khu vực hạ du   

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm 
Văn bản đính kèm:
4.BANTIN_TUAN 4_04.6.pdf
1.BANTIN_THANG 5.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 3 (29/05/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 2 (29/05/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 1 (29/05/2020)