Đào tạo  
Lớp tập huấn Phòng chống thiên tai năm 2017

Sáng ngày 19/12/2017, tại TP.Pleiku, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lớp tập huấn về Phòng chống thiên tai năm 2017 cho 50 học viên là thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã thuộc Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pah, Ia Grai và TP.Pleiku.

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên sẽ được thông tin những nội dung cơ bản về những kiến thức kinh nghiệm về công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục rủi ro thiên tai cũng như cách nhận định, đánh giá các loại hình thiên tai, phương pháp lập báo cáo đánh giá rủi ro, cách lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai ở cấp cộng đồng… trên cơ sở đó làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo điều hành về công tác phòng chống thiên tai tại địa phương một cách hiệu quả nhất. Sau lớp tập huấn này, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức tập huấn nội dung nói trên cho các địa phương còn lại tại các huyện Chư Sê, và thị xã An Khê , Ayun Pa.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Cán bộ của Viện tham gia giảng dạy

Cán bộ của Viện tham gia giảng dạy


Các học viện nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học

 
 
Các bài liên quan
 Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh (04/12/2017)
 Hội thảo Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2017 (17/08/2017)
 Chương trình học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ của Viện công nghệ Châu Á (31/05/2017)
 Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tham gia Khóa tập huấn, đào tạo về Google Earth Engine (23/11/2016)
 Tập huấn công cụ đánh giá và lập quy hoạch dùng nước WEAP (11/11/2015)