Thông báo  
Thông báo số 1123/TB-VKHTLVN ngày 14/08/2015 V/v kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2015
Văn bản đính kèm:
kiem tra tien do thuc hien cca nhi?m v? KHCN 2015.doc
 
 
Các bài liên quan
 TB số 894/TB-VKHTL VN V/v họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 (08/07/2015)
 Thông báo số 802 TB/VKHTLVN ngày 19/06/2015 Về ý kiến kết luận của PGĐ Nguyễn Tùng Phong tại cuộc họp triển khai công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy lợi (22/06/2015)
 Số 207/VKHTLVN-TCHC V/v Lấy phiếu tín nhiệm CC, VC giữ chức vụ lãnh đạo (03/03/2015)
 Trao đổi về nội dung các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu của thành phố; khó khăn và vướng mắc về lập, tiếp nhận, triển khai dự án (03/03/2015)
 Số 209/ VKHTLVN-TCHC V/v Lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (03/03/2015)